Neem contact op

DNS (Domain Name System)

INOMA

DNS staat voor “Domain Name System” en is een systeem dat wordt gebruikt om domeinnamen om te zetten in de bijbehorende numerieke IP-adressen. De simpele uitleg: DNS zorgt d.m.v. IP-adressen dat de website wordt geladen, je e-mail werkt, et cetera.

IP-adressen zijn unieke numerieke identificaties die aan elk apparaat op het internet zijn toegewezen, zoals servers, computers, routers en andere netwerkapparaten. DNS fungeert als een vertaalservice die ervoor zorgt dat wanneer mensen een domeinnaam invoeren in hun webbrowser, deze automatisch wordt omgezet in het juiste IP-adres dat nodig is om de gewenste webpagina of bron op te halen.

Hier is hoe DNS werkt:

  1. DNS-server: Wanneer een gebruiker een domeinnaam invoert in zijn webbrowser, wordt er een DNS-query geïnitieerd naar een DNS-server.
  2. DNS-resolver: De DNS-server fungeert als een DNS-resolver die probeert de bijbehorende IP-adresinformatie voor de opgegeven domeinnaam te vinden.
  3. DNS-verzoek: Als de DNS-server de bijbehorende IP-adresinformatie niet in zijn cache heeft, wordt er een verzoek naar andere DNS-servers gestuurd om de informatie op te halen.
  4. DNS-hierarchie: DNS werkt volgens een hiërarchisch systeem, waarbij verschillende DNS-servers verantwoordelijk zijn voor verschillende delen van het internet. De hiërarchie begint bij de root DNS-servers, gevolgd door top-level domein (TLD) servers, en vervolgens domeinnaamregistrars en nameservers voor specifieke domeinen.
  5. IP-adresopvraging: Zodra de juiste DNS-server het IP-adres heeft gevonden dat overeenkomt met de ingevoerde domeinnaam, wordt dit IP-adres teruggestuurd naar de DNS-resolver.
  6. Toegang tot de website: Met het verkregen IP-adres kan de webbrowser nu verbinding maken met de juiste server die het webverzoek kan verwerken en de gewenste webpagina of bron kan leveren.

DNS speelt een cruciale rol bij het internetverkeer omdat het helpt om het domeinnaamsysteem te koppelen aan de numerieke IP-adressen die computers op het internet identificeren. Zonder DNS zouden gebruikers websites alleen kunnen bereiken door het IP-adres van de server in te voeren, wat veel moeilijker en onpraktisch zou zijn dan het gebruik van gemakkelijk te onthouden domeinnamen.Recente blogs

Wil je alles weten rondom online marketing en websites? Lees onze blogs.

Kennisbank

Ben je op zoek naar de uitleg over een marketinggerelateerde term? Maak hieronder een keuze.

INOMA
INOMA team